Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma

Wakala ya Serikali Mtandao.Programu za Wakala ya Serikali Mtandao

Usimamizi wa Tehama

Serikali Mtandao inazingatia ushauri bora na wenye ufanisi wa TEHAMA na kuhimiza seti ya viwan...

Udhibiti wa Viwango

Wakala inasimamia ufuasi wa jitihada za Serikali Mtandao kwa kutumia miongozo mbalimbali na vi...

Miundombinu

Shughuli ya kusanifu ujenzi wa kituo kidogo cha kuhifadhi na kuendesha mifum...

Huduma Mtandao

Wakala ya Serikali Mtandao imeimarisha miundombinu ya msingi kwa ajili ya utoaji wa huduma za ...

Mitandao ya Kijamii