Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora

Wakala ya Serikali Mtandao.Programu za Wakala ya Serikali Mtandao

Usimamizi wa TEHAMA

Wakala imepokea na kushughulikia maombi 400 kutoka taasisi 107 za umma na ku...

Udhibiti wa Viwango

Wakala imeandaa Miongozo inayotoa maelekezo na ufafanuzi wa taratibu zinazot...

Miundombinu

Katika jitihada za kuondoa urudufu, kupunguza gharama na kuongeza ubora wa h...

Huduma Mtandao

Ili kuhakikisha kuwa jamii inapata taarifa na huduma mbalimbali kwa njia ya ...

Mitandao ya Kijamii

20993

Watazamaji

1496

Washabiki


226

Wafuasi

34

Wafuasi


269

Wafuasi

0

Wafuasi