Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora

Wakala ya Serikali Mtandao.

. . eGA Taarifa ya Utendaji 2012/13-2016/17


Programu za Wakala ya Serikali Mtandao

Huduma Mtandao

Kabla ya mwaka 2012, kulikuwa na njia chache za kutolea huduma mtandao kwa umma. Njia hiz...

Ushauri na Msaada

Kutokana na ongezeko la matumizi sahihi ya TEHAMA kwa umma yaliyochagiz...

Udhibiti wa Viwango

Utekelezaji wa Serikali Mtandao unategemea kwa kiasi kikubwa ...

Rasilimali Shirikishi

Rasilimali za TEHAMA Serikalini zilikuwa zimetawanyika na hivyo kila taasisi...

Mitandao ya Kijamii

37802

Watazamaji

0

Washabiki


259

Wafuasi

38

Wafuasi


0

Wafuasi

77

Taarifa